Kuvassa ovat Inari Juntumaa ja Mika Ukkonen.

Kansainväliset hankkeet auttavat näkemään, miten asiat ovat muualla, Inari Juntumaa ja Mika Ukkonen kertovat.

22.02.2023
Työelämä

Verkkotyökalu auttaa vahvistamaan asemaa työmarkkinoilla

Ilmainen ja helppokäyttöinen työkalu auttaa huomaamaan arjessa kertyneitä taitoja, joista voi olla hyötyä työelämässä. Oman osaamisen tunnistaminen nostaa myös itsetuntoa.

Oletko hyvä käyttämään sähköisiä työkaluja? Osaatko ajaa autoa? Erotatko olennaisen epäolennaisesta? Jokaiselle kertyy arjessa paljon sellaista osaamista, josta ei ole koulutodistusta. Perhepiirissä ja harrastuksissa karttuneita taitoja ei välttämättä itse edes huomaa saatikka, että osaisi sanoittaa, missä kaikessa on hyvä. 

Ossi-työkalu on alun perin kehitetty ikääntyvien työntekijöiden osaamisen tunnistamiseksi, sillä erityisesti vanhemmilla työntekijöillä voi olla vaikeuksia huomata, millaisia taitoja heidän tulisi kehittää työelämässä pärjäämiseksi. Työpaikoilla puolestaan heitä saatetaan syrjiä valitessa työntekijöitä koulutuksiin.

– Harva on myöskään tottunut puhumaan osaamisestaan tai vaatimaan työnantajalta lisäoppia. Jos ikääntyneet työntekijät eivät pääse kehittämään omaa osaamistaan, he saattavat jäädä pois työelämästä aiemmin kuin tarvitsisi, jos osaamisen kehittäminen olisi kunnossa, koulutuspäällikkö, apulaisopintojohtaja Inari Juntumaa TSL:sta sanoo.

Verkossa oleva pelinomainen ympäristö auttaa huomaamaan monenlaisia itselle kertyneitä taitoja. Vaikka työkalu on alun perin ikääntyneille suunnattu, on siitä hyötyä myös nuoremmille esimerkiksi uutta työuraa miettiessä.

– Virtuaalipelissä on pelikortteja, joissa kysytään arkielämään liittyvistä taidoista ja osaamisen tasosta. Lisäksi kortteja selatessa voi tehdä muistiinpanoja oman suunnitelman tekemiseksi osaamisen vahvistamisesta, jos pelin aikana huomaa, että jossain taidoissa on puutteita, Juntumaa kertoo.

Uusi versio ehdottaa sopivia aloja

Ossi-työkalu ilmestyi alun perin vuonna 2019. Tammikuun alussa 2023 siitä julkaistiin päivitetty versio. Alkuperäinen kertoi henkilön vahvuuksista. Uudempi versio antaa myös ehdotuksia sopivista ammattialoista osaamisen pohjalta. 

–Se määrittää vastaajan vahvuuksista minkälaisissa töissä niistä olisi iloa eli minkä tyyppistä osaamista tarvitaan tietyntyyppisillä ammattialoilla. Ihmisellä voi olla tietty ammatti- tai opiskeluosaaminen pohjalla, mutta jos hän on vaikka sosiaalinen ja puhelias, sopiva työ voikin olla jotain ihan muuta kuin mitä on itse ajatellut, koulutussuunnittelija Mika Ukkonen TSL:sta sanoo. 

Juntumaa kuitenkin muistuttaa, että tuloksia ei kannata tulkita liian suppeasti, sillä sopivien ammattien luokittelu on verkkopelissä väistämättä mekaanista.

– Kaikissa työtehtävissä on varmasti hyödyksi monenlainen osaaminen. Toivottavasti ehdotukset auttavat kuitenkin avaamaan uusia näkökulmia. 

Uutta verkkopelissä ovat myös lyhyet oppimispalat esimerkiksi sähköpostin käytöstä tai etätyöskentelystä. Päivitetyssä versiossa tulokset saa myös paremmin talteen.

Työurien pidentäminen haaste Euroopassa

Pelillinen virtuaalityökalu on kehitetty kansainvälisenä yhteistyönä. Päivitetyn version kehittämisessä oli mukana kumppaneita Iso-Britanniasta, Espanjasta, Italiasta ja Romaniasta. Työurien pidentäminen on haaste kaikissa osallistujamaissa.

– Erityisesti ikääntyneet hyötyisivät muutososaamisesta eli siitä, että työpaikoilla järjesteltäisiin olosuhteita siten, että he jaksaisivat. Osaamisen kehittämisellä ja ihan maltillisellakin työnantajien ja työyhteisön tuella työuria saataisiin pidennettyä, Inari Juntumaa kertoo.

Ossi-työkalua voi käyttää yksin verkossa tai yhdessä parin, ohjaajan tai mentorin kanssa keskustellen.

– Aiemmin osaamisesta keskusteltiin kursseilla paperisten materiaalien pohjalta, mutta verkkopohjainen helppo ja ilmainen työkalu on hyvä uudistus kursseillakin.

Vaikka työkalu on pohjimmiltaan kaikissa osallistujamaissa sama, sitä kuitenkin käytetään eri maissa eri tavoin. Etelä-Euroopassa ja Isossa-Britanniassa maahan muuttaneiden määrä on paljon suurempi kuin Suomessa ja monella heistä koulutustaso on alhainen. Esimerkiksi Espanjassa työkalua käytetäänkin työnohjauksen ja työn hakemisen välineenä.

– Suomessa työkalu toimii keskustelun herättäjänä, mutta Espanjassa työnohjaaja saattaa kehottaa hakemaan tiettyä duunipaikkaa suoraan työkalun vastausten perusteella, Mika Ukkonen kertoo eroista.

Ukkonen toivoo, että jos virtuaalipeliä vielä kehitettäisiin, siihen lisättäisiin elävää kuvaa ja ääntä, koska se on tämän päivän henki.   

– Nyt sen käyttö edellyttää lukutaitoa.  Tämä on rajoittava tekijä, jonka pystyisi tekniikalla ja teknisillä välineillä poistamaan. Tämä olisi hyvä myös esteettömyyden kannalta.

Teksti

Natasha Petrell

Kuva

Minna Virolainen

Linkit

Kartoita osaamistasi TSL:n Ossi-verkkotyökalulla