Kolmen opintokeskuksen rehtorit yleisön edessä pitämässä puheenvuoroa koulutuksen lanseeraustilaisuudessa.

Opintokeskusten rehtorit Katri Söder (TSL), Marita Salo (Sivis) ja Paula Yliselä (Maaseudun Sivistysliitto) kertoivat lanseeraustilaisuudessa JHO-koulutuksen synnystä.

03.04.2023
Yhteiskunta ja osallisuus

Varmuutta ja verkostoja järjestön hallitustyöskentelyyn

Opintokeskusten yhteiskehittämä Järjestön hallitusosaaja -koulutus auttaa syventämään hallitustyöskentelyssä tarvittavia tietoja ja tarjoaa mahdollisuuden vertaisoppia muilta osallistujilta.

Kun Riikka Aalto vuosi sitten kesällä valittiin ammattiliitto JHL:n hallitukseen huomasi hän, miten valtakunnan tasolla asioita pitää ajatella paljon laajemmin kuin mihin hän oli oman paikallisyhdistyksen hallituksessa tottunut. Myös talousasioista pitää tietää enemmän, sillä yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä on liiton varoista ja omaisuudesta huolehtiminen.

– Isona ammattiliittona JHL:llä on varallisuutta ihan eri tavalla kuin omalla pienellä paikallisyhdistyksellämme. Samalla vastuu kasvaa, kun puhutaan ihan eri suuruusluokista, Aalto kertoo.  

Parempi ymmärrys talousasioista oli yksi syy, miksi Aalto osallistui Järjestön hallitusosaaja -pilottikoulutukseen syksyllä 2022. Uusi koulutus on Työväen Sivistysliiton, Siviksen ja Maaseudun Sivistysliiton yhdessä rakentama kokonaisuus. Yhteiskehittämisessä oli lisäksi mukana useita muita opintokeskuksia ja järjestöjä. Nyt lanseerattu koulutus on suunnattu ensisijaisesti valtakunnallisten järjestöjen ja isojen alueyhdistysten hallitustyössä mukana oleville ja koulutukseen voi hakeutua yhteistyössä mukana olevien opintokeskusten jäsenjärjestöjen edustajat.

Hanke yhdistää opintokeskusten osaamista

Tähän asti järjestöt ovat kouluttaneet hallitustensa jäsenet pääasiassa itse. Kuntien ja yritysten hallitustyötä tekeville on ollut tarjolla monen eri tahon järjestämää opetusta, mutta järjestöpuolelta standardoitu hallitustyöskentelyn koulutusmalli on puuttunut.

– Keskusteluissa jäsenjärjestöjemme kanssa havaitsimme, että tällaiselle olisi tarvetta, ja muissa opintokeskuksissa oli huomattu sama. Hallitustoimijat hoitavat erittäin vaativaa luottamustehtävää. Halusimme rakentaa kokonaisuuden, joka tarjoaa heille mahdollisuuden vahvistaa omaa osaamistaan, koulutuspäällikkö Kirsi Mäki TSL:stä kertoo. 

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa talousasioita, yhdistyslakia, hyvää hallintotapaa, järjestön hallituksen roolia ja vastuita sekä sujuvan yhteistyön rakennuspalikoita. Aihealueita on mietitty yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

– Koska kyse on opintokeskusten yhteishankkeesta, saamme näin yhdistettyä pedagogista ja sisällöllistä osaamista ja meillä on isompi pooli kouluttajia tuottamassa sitä, Mäki jatkaa.

Koulutus on laajuudeltaan kaksi opintopistettä ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena. Tänä vuonna koulutuksia järjestetään kolme, ja seuraava alkaa toukokuussa. Opintokeskukset toimivat vuorotellen vastuujärjestäjänä. TSL vastaa syyskuun koulutuksesta. 

Yhteiskoulutuksessa ulos ammattiliittokuplasta

ICT-asiantuntija Riikka Aalto on ollut töissä Helsingin kaupungilla yli 20 vuotta ja lähes yhtä pitkän ajan hän on toiminut ammattiliittoaktiivina. Vaikka hänellä on pitkä kokemus eri luottamustoimista, ei hän kuitenkaan koe olevansa valmis. Kouluttautua pitää koko ajan. 

– Olen pitänyt yllä osaamistani erilaisilla kursseilla, mutta tietyllä tapaa olen ollut eräänlaisessa ammattiliittokuplassa. Järjestön hallitusosaaja -koulutuksessa pääsi kuulemaan täysin erilaisten järjestöjen haasteista. Esimerkiksi talousasiat puhututtivat meitä kaikkia, järjestökonkari kertoo.

Pilottijaksolla oli JHL:n hallituksen jäsenien lisäksi osallistujia muun muassa urheilujärjestöistä. Kirsi Mäki kertoo, miten vertaisoppiminen on yksi koulutuksen keskeinen tavoite.

– Toivon, että osallistujat pystyvät hyödyntämään näitä luomiaan verkostoja myös koulutuksen jälkeen.

Riikka Aalto kertoo hyötyneensä erityisesti pienemmissä työpajoissa käydyistä keskusteluista, jolloin pääsi syvemmin tutustumaan toisiin järjestöihin ja niiden hallitustyöskentelyyn.

– Uskon, että puolin ja toisin pystyimme antamaan toisillemme uusia ajatuksia, Aalto kertoo.

Teksti

Natasha Petrell

Kuva

Kimmo Brandt, Compic

Linkit

Lisätietoa JHO-koulutuskokonaisuudesta ja tulevista koulutuksista verkkosivuilla jarjestonhallitusosaaja.fi

Lue myös

15.12.2023
Yhteiskunta ja osallisuus

Talouspolitiikkaa ohjaavat ideologiat