Uraohjausta työpaikoilla -hanke on suunnattu muun muassa ravintola-alojen yrityksille, jotka haluavat päivittää työntekijöidensä osaamista.

11.03.2021
Työelämä

Uusia työkaluja osaamisen tunnistamiseksi

Pärjätäkseen nykytyöelämässä työntekijät tarvitsevat monenlaista lisäosaamista perustaitojensa päälle. Uusi hanke tekee näkyväksi pk-yrityksissä olevaa piilevää osaamista.

Jotta yritysten kilpailukyky säilyisi, on niillä oltava osaavaa henkilöstöä. Yritysten pitäisi myös pystyä ennakoimaan toimialan tulevia trendejä ja työntekijöiden osaamisen tarpeita. Työn muuttuessa yhä nopeammin, työntekijöiden jatkuva osaamisen päivittäminen on entistä tärkeämpää.

Aiemmin yrityksen johto usein määritti, millaista koulutusta se tarvitsee ja tarjoaa työntekijöilleen. Työntekijöillä voi kuitenkin olla piileviä taitoja, joista johto ei ole tietoinen, mutta joista voisi olla yritykselle hyötyä. Tämän tiedon saamiseksi yritykset tarvitsevat uusia työkaluja.

– Työntekijällä voi esimerkiksi olla esimiehiään paremmat tietotekniset taidot tai hän osaa jotain yllättävää kieltä, josta työssä voisi olla hyötyä, mutta jota ei ole osattu hyödyntää. Työntekijällä voi myös olla sellaista teknistä osaamista, jota voisi hyödyntää esimerkiksi uusia laitteita hankittaessa, projektipäällikkö Tarja Riihiluoma-Tuure Careeriasta sanoo.

Careeria on Uudellamaalla toimiva ammatillisen koulutuksen oppilaitos, jossa voi opiskella kokonaan uuden ammatin tai täydentää olemassa olevaa ammatillista osaamista. Lisäksi Careeria on mukana erilaisissa työelämän kehittämishankkeissa kuten uusimaalaisille pk-yrityksille suunnatussa Uraohjausta työpaikalla -hankkeessa, jossa ensin selvitetään, mitä osaamista yritysten henkilöstöllä jo on ja jonka jälkeen kartoitetaan yrityksen osaamisen päivittämisen tarpeet.

– Hankkeessa koulutuksen tarjoaja, työnantaja ja henkilöstö tekevät tiivistä yhteistyötä ja yrityksen johto saa tästä itselleen lisää työkaluja henkilöstön koulutuksen suunnitteluun, Riihiluoma-Tuure jatkaa.

Uraohjausta työpaikalla on kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. 3.8.2020 alkanutta hanketta luotsaa Työväen Sivistysliitto. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Careeria ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Pk-yrityksillä omanlaisensa koulutustarpeet

Careeriassa on yli kaksikymmentä koulutusalaa, ja sen tutkintovalikoimaan kuuluu yli 80 eri alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Kaikkeen ammatilliseen koulutukseen kuuluu, että opiskeltavia asioita opiskellaan myös työpaikalla, jossa sekä sovelletaan aiemmin opittua käytännön työssä että opitaan uusia asioita. Tiivis yhteystyö yritysten kanssa takaa, että opiskeltavat asiat hyödyttävät sekä opiskelijaa että yritystä.

Ammattiin johtavan tutkintokoulutuksen lisäksi Careeria tarjoaa jo työelämässä oleville monenlaista täsmä- ja muutoskoulutusta, oppisopimuskoulutusta ja osatutkintoja. Oppilaitos tekee yhteistyötä sekä isojen, satoja työntekijöitä työllistävien, että muutaman työntekijän yritysten kanssa. Pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet ovat erilaiset kuin isojen.

– Pk-yritys ei välttämättä ehdi seurata alan kehitystä, ja usein myös johto on itse sorvin ääressä. Isoissa yrityksissä HR-yksiköt ja muut seuraavat enemmän mitä alalla tapahtuu. Tekniikka, laitteet, robotit ja tekoäly kehittyvät kuitenkin huimaa vauhtia, mutta pk-yritykset eivät välttämättä ole tässä kehityksessä mukana, Tarja Riihiluoma-Tuure sanoo.

Myös koulutustarpeet ovat omanlaisensa.

– Yhdessä pk-yrityksessä on koulutettavia ehkä vain muutama. Siksi niille yritetään räätälöidä koulutuksia, jotka sopisivat useammalle saman alan yritykselle.

Työelämän kumppani

Koulutusta Careeria pyrkii kehittämään työelämälähtöisesti.

– Tämä tarkoittaa sitä, että koska yritys A ei tarvitse samanlaista koulutusta kuin yritys B niin me keskustelemme ja yhdessä yritysten kanssa suunnittelemme molemmille sopivan koulutuksen, Tarja Riihiluoma-Tuure sanoo.

Työelämän osaamistarpeisiin oppilaitos vastaa tarjoamalla oppilaille korkeatasoista opetusta.

– Opetusvälineistöä päivitetään jatkuvasti ja teknologia on pitkälle vietyä. Pyrimme myös koko ajan aistimaan, missä maailma menee ja yritysmaailman koulutustarve liikkuu.

Yrityksille on tarjolla myös täsmäkoulutusta, jolloin joku tutkinnon osa räätälöidään niin, että se on suunnattu suoraan yrityksen tarpeeseen. Riihiluoma-Tuuren oma tausta on sotepuolelta, joten hän kertoo esimerkin sieltä:

– Yrityksellä voi olla tarvetta saattohoito-osaamiselle. Meillä saattohoitokoulutus on nykyään osa lähihoitajakoulutusta. Tarvittaessa työelämässä oleva lähihoitaja voi suorittaa meillä vain tämän osion. Toinen on lääkehoidon osaaminen. Siitä voidaan räätälöidä yritykselle täsmäkoulutus, jotta tekijät saavat päivitettyä osaamisensa, Riihiluoma-Tuure kertoo.

Työuraohjaaja tietää koulutusvaihtoehdoista

Uraohjausta työpaikoilla -hanke on suunnattu erityisesti palvelu- ja ravintola-alojen yrityksille.

– Esimerkiksi palvelualat on alana hyvin laaja. Se kattaa niin kuntosaliyrittäjät, sote-toimijat kuin pesulapalveluita tarjoavat yritykset, Tarja Riihiluoma-Tuure sanoo.

Careeria lähti mukaan hankkeeseen, koska se haluaa kehittää Uudellamaalla pk-yritysten osaamista ja kilpailukykyä. Toisaalta Careerialla on yleishyödyllisenä oppilaitoksena myös velvoite kouluttaa työelämää. Velvoite juontaa ammatillisen koulutuksen laista, jonka toisessa pykälässä todetaan, että yksi koulutuksen tarkoitus on kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin.

Uraohjausta työpaikalla -hanke valmentaa myös työuraohjaajia.  Työuraohjaajat ovat työpaikan työntekijöitä, jotka auttavat ylläpitämään jatkuvaa osaamisen kehittämistä työpaikalla.

– He seuraavat yrityksen osaamisen kehittymistä ja hakevat tietoa erilaisista koulutusvaihtoehdoista, jotta heidän oma organisaationsa saisi riittävästi ja oikeanlaista koulutusta.

 

Hankkeen rahoittajan logot: Euroopan unioni, Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Teksti

Natasha Petrell

Kuva

Istockphoto