– Tapaan jatkuvasti upeita, fiksuja ja työhönsä sitoutuneita luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja, jotka joutuvat tehtävässään tukemaan hyvinkin vaikeissa ja ahdistavissa tilanteissa olevia työntekijöitä, työnohjaaja Pipsa Härkönen kertoo.

26.01.2016
Työelämä

Hyvä työnohjaaja kuuntelee luottamusmiestä

Toisiaan kunnioittavien ihmisten läsnäoloa ja vuorovaikutusta, kokenut kouluttaja ja työnohjaaja Pipsa Härkönen tiivistää työnohjauksen lähtökohdan. Hän järjestää luottamusmiehille ja työsuojelu-valtuutetuille keskustelutilaisuuksia, jonne voi ilmestyä ilman ajanvarausta.

Toisiaan kunnioittavien ihmisten läsnäoloa ja vuorovaikutusta, kokenut kouluttaja ja työnohjaaja Pipsa Härkönen tiivistää työnohjauksen lähtökohdan. Hän järjestää luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille keskustelutilaisuuksia, jonne voi ilmestyä ilman ajanvarausta.

Työpaikkojen luottamushenkilöillä ei ole tänä päivänä helppoa. Useilla työpaikoilla työskennellään epävarmuudessa. Yt-neuvotteluja tulee tämän tästä eikä irtisanomisiltakaan vältytä. Luottamustehtäviin valitun on aistittava työpaikan tunnelmat. Hän kuuntelee työkavereita ja puuttuu tilanteen mukaan asioihin.

Lukuisia luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja vuosien mittaan kouluttanut Pipsa Härkönen tietää, että luottamushenkilöiden tarve arvioida omaa tehtäväänsä on valtava.

– Kun luottamushenkilö kohtaa tämän tästä hankalia tilanteita, päähän alkaa kerääntyä tuskaista mössöä. Puhuminen auttaa jäsentämään tilanteita, Pipsa Härkönen sanoo.

LUOTTAMUS ON OLENNAISTA

Työnohjaaja ei tuputa omia näkemyksiään. Hän kuuntelee ja tekee selventäviä kysymyksiä ja ohjaa muita ryhmän jäseniä toimimaan samoin. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia, ja osallistujien kanssa tehdään kirjallinen salassapitosopimus.

– Työnohjaaja hyväksyy luottamushenkilön sellaisena kuin hän on. Kun luottamuksellinen ilmapiiri on syntynyt ja ongelmista voidaan puhua ääneen, vapautuu sellaisia voimavaroja, joilla voidaan etsiä uusia ratkaisuja tilanteeseen.

Työnohjauksessa keskitytään työhön ja luottamustehtävään. Vaikka luottamuksellisissa keskusteluissa sivutaankin voimaa antavia tekijöitä luottamushenkilön elämässä, varsinaiset henkilökohtaiseen elämään liittyvät selvittelyt jäävät sivuun.

– Tapaan jatkuvasti upeita, fiksuja ja työhönsä sitoutuneita luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja. He joutuvat tehtävässään tukemaan hyvinkin vaikeissa ja ahdistavissa tilanteissa olevia työntekijöitä niin, että heillä on olemassa myötätuntouupumisen vaara, Härkönen sanoo.

Luottamushenkilöitä voivat kuormittaa myös työpaikan tai muiden luottamustehtävien valtapelit, oma elämäntilanne tai läheisen sairaus.  Pipsa Härkösen mielestä jokaisen on viisasta huolehtia omasta työhyvinvoinnista ja jaksamisesta, mutta erityisesti henkilöstön edunvalvojien kannattaa satsata siihen.  Uupuneesta, ylikuormittuneesta luottamushenkilöstä ei ole iloa tai hyötyä kenellekään.

Pipsa Härkönen on koulutukseltaan sosiaalipsykologi. Hän on käynyt itse lukuisia täydennyskoulutuskursseja sekä suorittanut kahden vuoden mittaisen voimavarakeskeisen työnohjaajatutkinnon. Vertaistuki ja kokemusten jakaminen toisten luottamushenkilöiden kanssa on monille ryhmätyönohjausten parasta antia. Ohjaaja toimii sen mahdollistajana.

POP UP -TUKI ON UUTTA

Kiireisen ja epävarman työelämän vuoksi sitoutuminen koulutukseen voi olla tänä päivänä hankalaa. Näin syntyi idea luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen pop up -tuesta. Kokeilu toteutetaan ensimmäisenä Tampereella Pipsa Härkösen työpaikalla TSL-toimistolla. Hän on varannut kalenterista aikoja ja odottaa ensimmäisiä rohkeita piipahtamaan. Käydä voi kerran tai useammin, eikä tulostaan tarvitse ilmoittaa etukäteen.

Jos paikalle tulee yksi, vierailija saa henkilökohtaisen keskustelutilaisuuden. Jos paikalle tulee useampia, luottamuksellisessa ilmapiirissä toisen kokemuksista voi saada uusia näkökulmia.

– Monella kurssilla olen pannut merkille, että konkareiden ja tuoreempien luottamushenkilöiden välillä syntyy hyviä keskusteluja. Kokemukset ja käytännöt muilta ammattialoilta kiinnostavat. Toki jokainen haluaa myös oman ammattiryhmän, esimerkiksi vain palvelualan, kokemuksia. Silloin he kokevat, että ratkottaviksi tuodut ongelmat ovat enemmän samankaltaisia.

Verkkokeskustelu on uusi vaihtoehto. Silloin ohjaus ei ole sidottu paikkakuntaan. Pääasia on, että nettiyhteys toimii. Työnohjaus tulee näin kaikkien ulottuville riippumatta siitä, missä päin Suomea työskentelee.

– Verkossa tapahtuva keskustelu on minullekin uutta. Odotan sitä mielenkiinnolla, Pipsa Härkönen sanoo.

Kokenutkin kouluttaja opettelee jatkuvasti itsekin uusia menetelmiä ja tekniikoita.

 

Merja Leskinen

Lue lisää

 

Lisätietoa työnohjausryhmien ja vertaistukitapaamisten vaihtoehdoista