Maria Rytkönen työskentelee tällä hetkellä apulaistutkijana Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiöllä. Rytkösen filosofian sekä koulutussosiologian ja -politiikan maisteriopinnot ovat graduja vaille valmiit.

26.08.2015
Yhteiskunta ja osallisuus

Feminismi on myös miesten asia

Feminismi on myös miesten asia. Feminismi ei ole miesvihaa tai rintsikoiden polttamista. Se on tasa-arvoa ja sortavien rakenteiden purkamista, DemFem-verkoston perustaja Maria Rytkönen kertoo. Verkosto haluaa tehdä feminististä sosialidemokraattista politiikkaa.

Uusi verkosto haluaa edistää feminististä sosialidemokraattista politiikkaa.

Feminismi ei ole vain keskustelua naisten oikeuksista tai sukupuolijakaumasta.

– Meillä on uusia feministisiä haasteita kuten se, että nuoria tyttöjä kannustetaan tietynlaiseen naiskuvaan, johon liittyy voimakkaasti kuluttaminen. Myös ulkonäköpaineet ovat kasvaneet, Maria Rytkönen kertoo.

Rytkönen on elokuun alussa perustetun DemFem-verkoston alullepanija. DemFem haluaa tehdä feminististä sosialidemokraattista politiikkaa ja antaa tasa-arvotyöhön enemmän sisältöä.

Liian kahliutuneet sukupuoliroolit eivät ole vain naisten ongelma. Ne ovat sitä myös miehille.

– Minkälaisen mieskuvan annamme nuorille pojille? Jos mieskuva on olla voimakas ja johtaja naiselle voi kahliutuneet sukupuoliroolit aiheuttaa ristiriitaa sukupuolten välisessä kommunikaatiossa. Helposti käy niin, että mies yrittää ylläpitää mieheyttä alistamalla naista.

Verkosto haluaa nostaa esille myös kestoaiheita, kuten naisten kokeman turvattomuuden ja väkivallan, mutta uudella tavalla.

– Näitä on käsitelty erityisesti naiskysymyksenä eikä niin, että keskustelisimme siitä, mikä saa miehet kokemaan voivansa kohdella naisia näin. Kasvatammeko miehet näkemään naiset objekteina?

Rytkönen pohtiikin, millaista valistusta miehille pitäisi antaa. Hän nostaa esille myös työmarkkinoiden segregoitumisen: naiset valikoituvat tietyille aloille, miehet toisille, mutta mikä ohjaa valintoja?

– Tuntuu myös siltä, että nyt poliittisten päätösten myötä joudumme pitämään kiinni aikaisemmin saavutetuista tasa-arvotavoiteista. Esimerkiksi työajanpidennys olisi paluuta kotiäitiyhteiskuntaan, jossa naisia kannustetaan epäsuorasti jäämään kotiin hoitamaan lapsia.

FEMINISMI MÄÄRITELTÄVÄ UUDESTAAN

SONKin varapuheenjohtaja Maria Rytkönen ei ole aiemmin kokenut, että hän haluaisi olla mukana naistoiminnassa, koska se kahlitsisi hänet sukupuoleen.

– En halua toimia naisena vaan tehdä politiikkaa ihmisenä. Demarinaisten toiminta perustuu siihen, että naisilla on tarve kokoontua keskenään ja varsinkin vanhemmassa sukupolvessa näin on.

DemFemin päämäärä on toinen: koota eri ikäisiä sosialidemokraatteja eri puolilta Suomea toimimaan feminismin puolesta. Rytkönen uskoo, että DemFemin toiminta muotoutuu erilaiseksi kuin Demarinaisten.

– Yhtenä tarkoituksena on määritellä feminismi uudestaan. Se ei ole miesvihaa tai rintsikoiden polttamista. Se on ennen kaikkea tasa-arvoa ja laajemmin ymmärrettynä sortavien rakenteiden purkamista.

Kaikki, jotka kokevat DemFemin toiminnan tärkeäksi, voivat liittyä verkostoon.

– Toivomme, että saisimme myös miehet puhumaan feminismin puolesta. Feministinen järjestö ei voi olla sukupuolisesti rajoittunut, vaan kaikkien feministisestä politiikasta kiinnostuneiden pitää saada osallistua.

PUOLUEESTA FEMINISMIN AIRUT?

Ajatus feministisestä sosialidemokratiasta oli itänyt Maria Rytkösen mielessä jo ennen DemFem-verkoston perustamista.

– Sosialidemokraattiseen aatteeseen kuuluu keskeisesti tasa-arvo ja feminismi. Olisi hienoa, jos myös puolue julistautuisi feministiseksi ja lähtisi ajamaan näitä asioita.

Alun perin Rytkönen ehdotti demarinaisten liittokokoukselle nimenvaihtoa Sosialidemokraattiseksi Feministiliitoksi. Nimenmuutos ei onnistunut, mutta Rytkösellä oli Facebookissa DemFem-sivu, jonne hän linkkasi erilaisia feministisiä aiheita.

– Ihmiset tykkäsivät siitä. Siitä syntyi idea, että on paljon muitakin, joita kiinnostaa päämäärätietoinen feministinen politiikka.

Vajaan vuoden Rytkönen selvitti erilaisia toimintamahdollisuuksia. Elokuussa 2015 DemFem järjestäytyi verkostoksi.

– Puhuimme myös muista vaihtoehdoista, mutta halusimme että toiminta on kevytrakenteista, jotta kuka tahansa voi tulla mukaan ja hallintoon ja kokoustamiseen ei mene aikaa.

DemFem aikoo järjestää tempauksia ja se pyrkii vaikuttamaan sekä puolueeseen että yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Nyt on kova draivi tehdä tätä. Ihmiset haluavat tosissaan pohtia ja kirjoittaa ylös mitä me tavoittelemme ja toimia monella tasolla. Puolueen lisäksi haluamme tehdä yhteistyötä myös eri järjestöjen ja ammattiliittojen kanssa.

Teksti: Natasha Petrell
Kuva: Tomi Westerholm

Lue lisää:

Maria Rytkösen oma sivu

DemFem-verkosto facebookissa

https://demfem.wordpress.com/

Lue myös

15.12.2023
Yhteiskunta ja osallisuus

Talouspolitiikkaa ohjaavat ideologiat